• Vedení účetnictví
 • Vedení daňové evidence
 • Mzdy a personalistika
 • Účetní výkazy a data pro banky
 • Statistické výkazy
 • Daňové poradenství
 • Daňová přiznání elektronicky
 • Jednání s úřady
 • Aplikace novel daňových zákonů
 • Finanční analýza firmy
 • Manažerské výkazy
 • Příprava rozpočtů
 • Nastavení controllingu
 • Kalkulace výrobků
 • Propočet příspěvku, contribution margin, na pokrytí režijních nákladů

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Účtujeme pro podnikatele i neziskové organizace

 • Zpracování účetních dokladů
 • Zpracování pohledávek a závazků a příprava platebních příkazů
 • Zpracování bankovních příkazů, popřípadě jejich realizace z podúčtu klienta
 • Zpracování přiznání k DPH, kontrolního hlášení, popřípadě souhrnného hlášení
 • Skladová evidence metodou A i B
 • Evidence majetků – zařazování, zatřídění, odpisování zvolenou metodou, inventurní seznamy, vyřazování
 • Zpracování podkladů a předání sestav pro inventarizaci majetku
 • Provedení účetní závěrky a zpracování statutárních výkazů Výsledovka a Rozvaha
 • Zpracování přílohy k účetní závěrce
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů
 • Odeslání výkazů na OR do Sbírky listin
 • Zpracování mezd
Ceník
Měsíční paušál za účetnictví pro neplátce DPH 400 Kč
Měsíční paušál za účetnictví pro plátce DPH 2.000 Kč
Vystavení faktury za klienta 25 Kč
Vystavená faktura klientem 15 Kč
Přijatá faktura 15 Kč
Pokladní doklad 15 Kč
Položka účetního deníku  10 Kč
Skladová položka 15 Kč

 

DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Personální & Korporátní daně

 • Daň z nabytí nemovitých věcí (DNNV)
 • Daň z nemovitých věcí (DNV)
 • Daň z přidané hodnoty (DPH)
 • Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)
 • Daň z příjmů právnických osob (DPPO)
 • Neziskové organizace (NO)
 • Silniční daň (DS)
 • Spotřební daň (SPD)
Ceník
Zpracování  přiznání k DPFO – zaměstnanec 500 Kč pro zaměstnance s příjmy ze závislé činnosti z ČR
Zpracování přiznání k DPFO 1.500 Kč
Přehled pro ZP 300 Kč
Přehled pro ČSSZ 300 Kč
Zpracování přiznání k DPPO 2.500 Kč
Zpracování výsledovky 500 Kč
Zpracování rozvahy 500 Kč
Zpracování přílohy k DPPO 500 Kč
Zpracování přiznání k DPH 500 Kč
Zpracování kontrolního hlášení 500 Kč
Zpracování souhrnného hlášení 500 Kč

 

DAŇOVÁ EVIDENCE

Daňová evidence nebo výdaje procentem. Nastavíme Vám optimální metodu

 • Vedení peněžního deníku
 • Evidence závazků a pohledávek, příprava platebních příkazů
 • Evidence majetku ( HIM,NIM, drobný majetek ). Zatřídění, zařazování, odpisy, vyřazování
 • Skladová evidence metodou A i B
 • Zpracování podkladů a předání sestav pro inventarizaci majetku
 • Zpracování přiznání k DPH a kontrolní hlášení
 • Zpracování přiznání k dani z příjmů
 • Zpracování přehledu o příjmech a výdajích
 • Zpracování mezd
Ceník
Měsíční paušál pro neplátce DPH 200 Kč
Měsíční paušál pro plátce DPH 1.000 Kč
Vystavení faktury za klienta bez vazby na sklad 25 Kč
Vystavení faktury klientem bez vazby na sklad 15 Kč
Přijatá faktura bez vazby na sklad 15 Kč
Pokladní doklad 15 Kč
Položka peněžního deníku = bankovní výpisy a pokladní doklady 10 Kč
Za 1 skladovou položku příjem,výdej v měsíci 15 Kč

 

MZDY A PERSONALISTIKA

Zpracujeme mzdovou agendu vašich zaměstnaců

 • Výpočet mezd z vašich podkladů
 • Předání výplatních pásek a bankovních příkazů pro mzdy a veškeré ostatní odvody, jejich případná realizace z podúčtu klienta
 • Provádění ostatních odvodů z mezd – exekuce, pracovněprávní srážky atd.
 • Zpracování a odeslání měsíčních přehledů na zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců na ZP a OSSZ
 • Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnanců ze závislé činnosti
 • Sestavení a odeslání ELDP
 • Vedení základní personální agendy
 • Příprava pracovních smluv
 • Propočet cestovních náhrad ze zadaných podkladů
Ceník
Mzdová agenda zaměstnanec včetně odvodů/měsíc (HPP,DPČ) základní poplatek 300 Kč
Exekuce, srážky ze mzdy – za každou jednotlivou položku  100 Kč
Zavedení/odhlášení zaměstnance 300 Kč

 

EKONOMIKa FIRMY

Nastavíme parametry pro finanční řízení

 • Finanční analýza firmy
 • Manažerské výkazy
 • Příprava rozpočtů
 • Nastavení controllingu
 • Kalkulace výrobků
 • Propočet příspěvku, contribution margin, na úhradu režijních nákladů
 • Sledování výdajů na střediska, zakázky, výkony,projekty, dotace …

Ing. Petr Gronych

Myslivecká 2, 787 01 Šumperk

IČ: 46084754 / DIČ: CZ5902160198

Po-Pá: 8:00-18:00

Ing. Lucie Nakládalová

Medlov 245, 664 66 Brno-venkov

IČ: 02959682

Po-Pá: 8:00-18:00